Аналіз даних дослідження на тему «Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні» по Запорізькій області

Відповідно до плану-графіку проведення прогнозних досліджень у першому півріччі 2017 року, погодженому Міністром Кабінету Міністрів резолюцією від 24.12.2016 р. № 11291/4/1-16, Урядовим контактним центром (Центр) було здійснено дослідження на тему «Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні» у вересні-жовтні поточного року.  У рамках «пілотного» проекту, у даному опитуванні взяв участь Запорізький обласний контактний центр. Всього у телефонному режимі було опитано 1070 громадян з усіх регіонів України, зокрема 68 з них було опитано саме колегами з м. Запоріжжя.  Для реалізації завдань прогнозного дослідження була розроблена анкета з урахуванням специфіки методу телефонного опитування. Статистичні розподіли отриманих відповідей, аналітика та висновки щодо даних по Запорізькій області представлені нижче.

Аналіз даних по Запорізькій області

   Дані, отримані Центром у результаті опитування, свідчать про важливість такого фактору, як витрати на перебування дитини у закладі дошкільної освіти (ЗДО).    Загалом результати відповідей респондентів, які проживають у Запорізькій області, на запитання «Наскільки значними для вашого бюджету є витрати на перебування дитини у дитсадку в цілому (оплата офіційних послуг д/с, «благодійні внески» тощо)?» (у порівнянні із відповідями опитаних, які проживають у м. Київ та у сусідніх областях – Дніпропетровській, Херсонській), репрезентують Запорізьку область як достатньо успішну в даному аспекті. Зокрема, тут один з найменших відсотків осіб, які не змогли віддати своїх дітей до ЗДО через брак коштів. Навіть у столиці цей показник дещо більший.

 Порівнюючи (за 4 з 6 варіантів відповідей – варіанти «Важко сказати» та «Інше» виключено з аналізу) із середніми показниками по Україні, можемо констатувати, що розподіл за витратами приблизно збігається. Проте для цього регіону (Запоріжжя) характернішими є більш екстремальні значення: тут менше респондентів, які обрали помірне значення – «Відчутна частина», а більше тих, хто обрав «крайні» значення «Незначна частина», «Значна частина».

 

Найбільш розповсюдженою формою дошкільної освіти в Запорізькій області є комунальні дитячі садочки. Дітей до таких закладів віддали 82% респондентів-батьків. Досить значна кількість (8,8% опитаних) бажає відкласти початок освітнього процесу до початкових класів школи. 4,3% респондентів відповіли, що їх дитина отримує освіту в сім’ї. Відмовились відповідати на дане запитання 4,3% з респондентів, які мають дітей. Помітно, що такі форми дошкільної освіти як приватні садки та садки сімейного типу не використовувались опитаними запоріжцями. Втім, ця практика не є розповсюдженою по всій Україні. До того ж вибірка складалась із громадян, які звернулись на урядову «гарячу лінію» та до Запорізького обласного контактного центру та, ймовірніше, належать до середнього або малозабезпеченого прошарку населення. Приватні заклади в Україні – задоволення недешеве.  Порівнюючи із середніми показниками по Україні, можемо констатувати, що в Запорізькій області менш популярним є явище надання дошкільної освіти в межах сім’ї. Тут більш схильні віддавати дітей до комунальних дитячих садків

Найсуттєвішою проблемою дошкільної освіти на Запоріжжі респонденти вважають відсутність мотивації до роботи у персоналу ЗОД (зокрема низькі зарплати). Такий варіант відповіді обрало 47,4% опитаних.   Також актуальними проблемами в системі дошкільної освіти запоріжці назвали неналежний стан ЗОД та їх матеріально-технічне забезпечення, недостатню кількість комунальних (державних) дошкільних закладів та розповсюдження практики благодійних внесків. Ці варіанти відповіді набрали по 42,1% голосів. Варіанти «відсутність сучасних програм розвитку дітей та якісних навчальних матеріалів» та «застарілі або такі, які не відповідають вимогам часу і реаліям сьогодення, методики розвитку» обрали по 36,8%. Найменш актуальною (15,8%) виявилась проблема відсутності груп адаптації дітей.   Помітно, що більшість названих проблем (окрім «неналежного стану» та «груп адаптації») знайшли у жителів Запорізької області більший відклик, аніж у середньому по Україні. Це може свідчити про їх значну гостроту саме в цій області.

 

За даними опитування, проведеного Центром у співпраці із Запорізьким обласним контактним центром, можна стверджувати, що мешканці Запорізької області достатньо високо оцінюють результати роботи системи дошкільної освіти. На думку 52,6% опитуваних громадян, той рівень підготовки, що отримується дітьми в ЗОД, є достатнім для вступу до школи. Щоправда 28,9% відстоюють протилежну позицію, а 18,4% респондентів не змогли дати однозначної оцінки. Варто відзначити, що задоволення жителів Запорізької області підготовкою, яку надають ЗОД, помітно вища за середній показник по країні.

Думки запоріжців щодо результатів введення «електронної черги» розподілились наступним чином:

Тобто отримані дані дають підстави стверджувати, що більшість опитаних (сумарно «позитивно» і «скоріше позитивно» складають 68,4%) схвально оцінюють результати введення електронної черги до ЗДО.

За даними опитування, найважливішими критеріями «хорошого» дитячого дошкільного закладу, для мешканців Запорізької області є кваліфікація персоналу та повноцінне харчування (якісна їжа, наявність спеціальних меню для дітей з особливими потребами тощо). Ці варіанти відповіді були помітно популярніші за інші і набрали по 63,2%. Увага до цих факторів цілком виправдана. Адже від кваліфікації персоналу безпосередньо залежить якість більшої частини послуг, які надає ЗДО. В свою чергу, харчування є одним з елементів забезпечення здоров’я дитини. Помітно, що всі запропоновані критерії привернули достатню увагу запоріжців – всі вони, певною мірою, актуальні і важливі. Також впадає в око те, що для Запорізької області характерна підвищена увага респондентів до наявності спеціалізованих освітніх програм та занепокоєність щодо нав’язування додаткових платних послуг у ЗДО.

 Висновки

Виходячи з даних дослідження Центру, можемо стверджувати наступне – сама система дошкільної освіти України (зокрема Запорізької області) перебуває хоч і в не ідеальному, але в цілком задовільному стані.  Більшість опитаних впевнені, що ЗДО достатньою мірою підготує їх дітей для вступу до школи.  Найбільш розповсюдженими закладами дошкільної освіти в області є комунальні дитячі садочки, при цьому їх нестача відчувається опитаними як достатньо гостра проблема.  Результати одного із найвідоміших нововведень освітньої реформи в дошкільній сфері – електронної черги до ЗДО оцінюються респондентами здебільшого позитивно.  Як безумовний позитив можна відзначити, що в області один з найменших по Україні відсоток осіб, які не змогли віддати своїх дітей до ЗДО через брак коштів.  Також, дане дослідження дозволило визначити основні якості, які, на думку запоріжців, мають характеризувати «хороший» дитячий садочок. Найважливішими виявились такі критерії: кваліфікований персонал та повноцінне харчування з урахуванням потреб кожної дитини. Також для Запорізької області характерна підвищена увага респондентів до наявності спеціалізованих освітніх програм та занепокоєність щодо нав’язування додаткових платних послуг у ЗДО.  На жаль, обмежені можливості вибірки по Запорізькій області не дають змоги зробити більш детальні висновки, проте при нарощуванні обсягу даних, було б доцільно простежити залежність думок респондентів від факторів проживання (місто-село), віку, освіти, соціального стану тощо.