Результати соціологічного дослідження «Ефективність функціонування урядової програми «Доступні ліки» по Запорізькій області

Дослідження є складовою частиною всеукраїнського опитування щодо ефективності функціонування урядової програми «Доступні ліки». У звіті наведено результати опитування по Запорізькій області.

Метою дослідження є аналіз громадської думки мешканців Запорізької області щодо ефективності функціонування урядової програми «Доступні ліки» (далі – Програма).

Дослідження проводилось шляхом телефонного опитування заявників, які звернулись на Запорізьку обласну «гарячу» лінію  з подальшою обробкою та аналізом отриманих даних.

В телефонному режимі було опитано 118 мешканців Запорізької області. Під час опитування збережено анонімність та конфіденційність відповідей усіх респондентів.

Дослідження мало на меті реалізацію наступних завдань:

  • проаналізувати ступінь обізнаності та користування урядовою програмою «Доступні ліки»;
  • визначити причини, які завадили скористатись Програмою;
  • виявити найбільш важкодоступні групи препаратів в межах функціонування Програми;
  • оцінити ефективність функціонування Програми.

Реалізація мети та поставлених завдань представлена постановкою ряду запитань, статистичні розподіли та графічне відображення яких представлено нижче.

 

Розподіл відповідей респондентів на питання:

«Чи знаєте Ви про урядову програму «Доступні ліки?»

                  Рис.1 Обізнаність респондентів щодо Програми.

 

Згідно рис.1, кожен другий респондент знає про Програму, кожен третій – не обізнаний щодо її функціонування.

Табл.1 Обізнаність про Програму залежно від освіти

Варіанти відповідей/освіта Початкова Середня загальна/середня спеціальна Незакінчена вища/вища Важко сказати Всього
Так, знаю 1,6% 23,0% 49,2% 26,2% 100,0%
Ні, не знаю 2,6% 28,2% 41,0% 28,2% 100,0%
Чув, але спеціально не цікавився 22,2% 77,8% 100,0%

Згідно таблиці 1, найбільший відсоток респондентів, які мають незакінчену вищу або вищу освіту, обізнані  щодо функціонування Програми. Так, кожен другий респондент із зазначеною освітою (49,2%) знає про існування Програми та майже 78% відсотків чули про її існування, але спеціально не цікавились.

Табл.2 Обізнаність про Програму залежно від освіти

Варіанти відповідей Стать Всього
Чоловіча Жіноча
 Так, знаю 26,2% 73,8% 100,0%
Ні, не знаю 20,5% 79,5% 100,0%
Чув, але спеціально не цікавився 16,7% 83,3% 100,0%

 

Згідно таблиці 2, найбільша частка респондентів, які чули про існування Програми, та знають про особливості її функціонування, припадає на жінок.

Нижче наведено відсоткові розподіли щодо обізнаності про існування та функціонування Програми залежно від населеного пункту.

                            Рис.2 Обізнаність респондентів щодо Програми залежно від типу населеного пункту.

Згідно графіку (рис.2), найільш обізнаними щодо функціонування Програми є кожен другий мешканець Запоріжжя (52,7%) та мешкаці невеликих міст Запорізької області (66,7%). В селах (селищах, смт.) переважає частка людей, які чули про дану Програму та знають про її існування (13,8% та 41,4% відповідно), ніж людей, які не знають (44,8%).

В залежності від соціального стану, найбільш обізнаними щодо функціонування Програми є пенсіонери (22% від загальної кількості респондентів), робітники (17% від загальної кількості опитаних) та працівники бюджетної сфери (7% від загальної кількості опитаних).

 

Розподіл відповідей респондентів на питання:

«Чи користувались Ви або Ваші родичі Програмою?»

                                 Рис.3 Користування Програмою.

Згідно графіку (рис.3) кожен другий респондент не має потреби у використанні Програми (58,8%), кожен четвертий – користувався Програмою (23,5%) і лише 17,6% респондентів намагались,  але з певних причин не змогли скористатись.

Нижче наведено взаємоз`язок користування Програмою та віку респондентів.

Табл.3 Користування Програмою залежно від віку респондентів

Варіанти відповідей/Вік 18-35 35-59 60 років і більше Всього
Не мав потреби 84,6% 54,3% 53,8% 58,8%
Так, користувався 15,4% 23,9% 26,9% 23,5%
Намагався, але не зміг 21,7% 19,2% 17,6%
Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Відповідно до наведеної таблиці, більша частка молоді не має потреби у користувані Програмою (84,6%).  Кожен другий респондент середніх літ не має потреби у використанні Програми (~54%), кожен четвертий скористався (~24%) та кожен п`ятий – намагався, але не зміг (21,7%). Кожен четвертий респондент віком 60 та більше років (26,9%) користувався Програмою, та кожен другий респондент не мав у цьому потреби (53,8%).

Нижче наведено особливості користування Програмою представниками чоловічої та жіночої статі.

                                                      Рис.4 Користування Програмю залежно від статі респондентів.

Представляє інтерес розподіл відповідей респондентів на дане питання залежно від типу населеного пункту:

Табл.4 Користування Програмою залежно від типу населеного пункту, в якому проживаєть респонденти

Варіанти відповідей/Тип населеного пункту Велике місто з населенням понад 250 тис. Невелике місто Село (селище, смт.) Всього
Не мав потреби 66,1% 45,5% 44,4% 58,8%
Так, користувався 23,2% 27,3% 22,2% 23,5%
Намагався, але не зміг 10,7% 27,3% 33,3% 17,6%
Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Згідно з наведеної таблиці кожен п`ятий мешканець сіл (селищ, смт) та кожен третій мешканець невеликого міста Запорізької області користувався Програмою. Кожен десятий мешканець Запоріжжя намагався скористатись програмою, але не зміг.

В залежності від соціального стану, найбільша частка тих, хто скористався Програмою припадає на пенсіонерів (10,6% від загальної кількості опитаних) та робітників (~5% від загальної кількості опитаних).

Серед причин, які завадили скористатись Програмою було виявлено наступні.

                             Рис.5 Перешкоди у користуванні Програмою.

Майже в половині випадків респонденти не могли скористатись Програмою через відсутність необхідних ліків в аптеці. Кожен п`ятий респондент не зміг скористатись Програмою через те, що в аптеці безпідставно відмовили в наданні ліків. Тобто, серед найбільш поширених проблем є складнощі у взаємодії з аптеками, на які поширюється функціонування Програми.

Нижче представлено групи препаратів з якими виникає найбільше складнощів при отриманні.

 

                                                                  Рис.6 Препарат, з якої групи ліків не змогли отримати респонденти.

Найбільш проблем виникає при отриманні препаратів від серцево-судинних захворювань. Так, кожен другий респондент не зміг отримати препарати даної групи (50%). При чому,  дана проблема існує як у Запоріжжі, невеликих містах Запорізької області, так і в селах (селищах, смт.). Так, кожен третій (~30% від загальної кількості опитаних) респондент у Запоріжжі та кожен десятий (11% від загальної кількості опитаних) у невеликих містах, селах (селищах, смт.) Запорізької області не зміг отримати препарати від серцево-судинних захворювань.

Не менш проблематичним є отримання препаратів від діабету другого типу. Так, кожен десятий респондент (11,1%) не зміг отримати дані препарати не зважаючи на тип населеного пункту, в якому проживає та звернувся до лікарів і аптеки для отримання ліків.

Однією з причин виникнення проблем при отриманні препаратів є незручність розташування пунктів, де можна отримати ліки по Програмі.

Нижче представлено розподіл відповідей на питання: «На Вашу думку, наскільки важно дістатися до пункту, де можна отримати ліки по Програмі у Вашій місцевості?».

              Рис.7 Розташування пунктів, де можна отримати ліки по Програмі.

В кожному третьому випадку (36,1%) пункти, за якими можна отримати ліки по Програмі, розташовані незручно для респондентів. При цьому необхідно враховувати тип населеного пункту, в якому проживають респонденти. Нижче наведено розподіл відповідей на питання: «На Вашу думку, наскільки важно дістатися до пункту, де можна отримати ліки по Програмі у Вашій місцевості?» в залежності від типу населеного пункту.

Табл.5 Розподіл відповідей на питання: «На Вашу думку, наскільки важно дістатися до пункту, де можна отримати ліки по Програмі у Вашій місцевості?» в залежності від типу населеного пункту.

Варіанти відповідей/Тип населеного пункту Велике місто з населенням понад 250 тис. Невелике місто Село (селище, смт.) Всього
Це не викликає складнощів 35,0% 83,3% 50,0% 47,2%
Викликає складнощі 35,0% 16,7% 50,0% 36,1%
Важко сказати 30,0% 16,7%
Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Так, в більшості випадків (83,3%) найбільш зручно розташовані пункти, за якими можна отримати ліки по Програмі, у невеликих містах Запорізької області. Щодо того, наскільки складно дістатись до пунктів, де можна отримати препарати по Програмі у Запоріжжі та селах (селищах, смт.) Запорізької області, думки респондентів розділились навпіл (35% і 50 % відповідно).

Складність процедури отримання ліків, розташування пунктів, де можна отримати препарати по Програмі, є одними з найбільш вагомих критеріїв ефективності функціонування урядової програми «Доступні ліки».

Нижче наведено розподіл відповідей респондентів на питання: «Як би Ви оцінили ефективність функціонування Програми?».

      Рис.8 Оцінка ефективності Програми.

Згідно графіку (рис.8) 13,9% респондентів вважають, що урядова програма «Доступні ліки» функціонує відмінно. Кожен третій респондент (30,6%) відмітив функціонування Програми як задовільне та майже половина респондентів (47,2%) незадовільно оцінили ефективність функціонування Програми.

В ході аналізу було виявлено певні розбіжності в оцінці ефективності програми між представниками жіночої та чоловічої статі.

Нижче наведено розподіл відповідей респондентів на дане питання в залежності від статі.

        Рис.9 Оцінка ефективності Програми в залежності від статі респондентів.

Згідно графіку (рис.9) простежується, що більшість представників жіночої статі (53,6%) оцінюють ефективність Програми як незадовільну. Протилежною є думка представників чоловічої статі. Так, майже 38 % чоловіків оцінили ефективність Програми як відмінну.

Не менш важливим фактором, який впливає на оцінку ефективності Програми, є тип населеного пункту, в якому проживають респонденти.

Нижче наведено розподіл відповідей респондентів в залежності від типу населеного пункту.

Табл.7 Оцінка ефективності Програми в залежності від типу населеного пункту респондентів

Оцінка ефективності/Тип населеного пункту Велике місто з населенням понад 250 тис. Невелике місто Село (селище, смт.) Всього
Відмінно 10,0% 30,0% 13,9%
Задовільно 20,0% 50,0% 40,0% 30,6%
Незадовільно 55,0% 50,0% 30,0% 47,2%
Важко сказати 15,0% 8,3%
Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Так, згідно таблиці 7, простежується, що 40% мешканців села оцінюють ефективність функціонування Програми як задовільну, більша частка жителів Запоріжжя (55%) відмічають функціонування Програми на незадовільному рівні. Думки жителів невеликих міст Запорізької області розділились навпіл.

Найбільша частка незадоволених функціонуванням Програми припадає на пенсіонерів та робітників. Так, кожен третій опитаний пенсіонер (28% від загальної кількості опитаних ) та кожен десятий опитаний робітник (11%) оцінили ефективність Програми як незадовільну.

 

Соціально-демографічні характеристики респондентів

Серед опитаних переважали респонденти із незакінченою вищою та вищою освітою (50,8%), вікової категорії від 35 до 59 років (53,4%), жіночої статі (77,1%). За типом населеного пункту переважали жителі Запоріжжя

(62, 7%).  За соціальним станом найбільш численними групами респондентів виявилися пенсіонери (45,8%) та робітники (28%).

Нижче представлено графічне відображення соціально-демографічних характеристик респондентів.

             Рис.10 Освіта респондентів.

              Рис.11 Вік респондентів.

                                                                                 Рис.13 Тип населеного пункту респондентів.

            Рис.14 Соціальний стан респондентів.

ВИСНОВКИ

Згідно з результатами дослідження відмічається низький рівень обізнаності жителів Запорізької області щодо існування та функціонування урядової програми «Доступні ліки». Так, кожен другий респондент знає про Програму, кожен третій – не обізнаний щодо її функціонування. Найменш обізнаними щодо даної Програми є жителі сіл (селищ, смт.) Запорізької області, найбільш обізнаними є жителі Запоріжжя та невеликих містах Запорізької області.

Відмічається низький рівень користування даною Програмою жителями Запорізької області. Так, кожен другий респондент не має потреби у використанні Програми , кожен четвертий – користувався Програмою і 17,6% респондентів намагались,  але з певних причин не змогли скористатись.

Серед основних причин, які заважають користуванню Програмою було визначено відсутність необхідних ліків в аптеці (в кожному другому випадку це завадило опитаним скористатись Програмою) та те, що в аптеці безпідставно відмовили в наданні ліків.

Згідно з даної програми пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні. Смертність від серцево-судинних хвороб складає 65% від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних за 2015 рік, на діабет ІІ типу страждає один мільйон осіб. Це у 6 разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210 тис., за статистикою 2015-го. Здебільшого, це діти та молодь.

Згідно з результатами дослідження,  у Запорізькій області найбільш складна ситуація виникає з групою препаратів від серцево-судинних захворювань. Так, кожен другий респондент не зміг отримати препарати даної групи. При чому, дана проблема існує як у Запоріжжі, так і в невеликих містах Запорізької області. На другому місці по складності отримання є група препаратів від діабету другого типу. В кожному десятому випадку пацієнти не можуть отримати препарати даної групи.

На ефективність функціонування Програми впливає також зручність розташування пунктів, де можна отримати ліки та те, наскільки важно дістатить до такого пункту. Так, найбільш сприятливою з цієї точки зору є ситуація в невеликих містах Запорізької області. Кожен другий респондент Запоріжжя та кожен третій респондент, що проживає в селі (селищі, смт.) Запорізької області, відмітив зручність розташування таких пунктів.

Наведені вище показники є критеріями оцінки ефективності функціонування урядової програми «Доступні ліки».  Згідно з даними дослідження, кожен другий респондент відмітив функціонування Програми як незадовільну, і лише кожен третій – як задовільну. Більшість жителів Запоріжжя, невеликих міст, сіл (селищ, смт.) Запорізької області відмічають функціонування Програми на незадовільному рівні.

Отже, згідно з даними соціологічного дослідження щодо ефективності функціонування урядової програми «Доступні ліки» по Запорізькій області можна сформувати соціальний портрет середньостатистичного користувача даною Програмою. Це житель великого міста, жіночої статі, передпенсійного  або пенсійного віку із незакінченою вищою або вищою освітою.

Таким чином, зважаючи на отримані результати: низький рівень обізнаності, в більшості випадків незручність розташування пунктів, за якими можна отримати ліки за Програмою, та складність процедури отримання ліків в поліклініках, лікарнях та аптеках Запорізької області необхідним є підвищення рівня інформованості жителів даної області щодо функціонування Програми та модернізація механізму та процедури отримання ліків в лікувальних закладах та аптеках.