Доступ до публiчної iнформацiї

Надання публічної інформації комунальною установою Запорізький обласний контактний центр Запорізької обласної ради  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

Відповідно до вимог статті 19 Закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у приміщенні комунальної установи Запорізький обласний контактний центр Запорізької обласної ради за адресою: 69107, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 164, кабінет № 770/3 адміністративної будівлі обласної державної адміністрації, за телефоном (061) 239-02-22, відповідальна особа Таран Анатолій Григорович — юристконсульт комунальної установи Запорізький обласний контактний центр Запорізької обласної ради,  або на електронну адресу hotline@zoda.gov.ua

Графік прийому запитувачів інформації у комунальній установі Запорізький обласний контактний центр Запорізької обласної ради

понеділок — четвер     з 8 до 17 години
пятниця                         з 8 до 15-45 години
(перерва з 12 до 12-45 години)

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.